Sadarbības iespējas

Pārdodam augošu koku cirsmas un apaļo kokmateriālu sortimentus. Izmantojam meža zemju īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir konkrēti kritēriji, kas jāievēro visiem mūsu sadarbības partneriem, ieskaitot mežizstrādes un mežsaimniecisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus:

Aizliegta bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs.

Visiem darba ņēmējiem ir derīgi darba līgumi. Atbilstoši darba likuma prasībām, tiek ievēroti darba grafiki.

Darba samaksai jābūt vienādai vai lielākai par valstī noteikto minimālo algu.

Absolūti nepieļaujam jebkāda veida korupciju.

Tiek ievēroti vides aizsardzības nosacījumi.

Tiek ievēroti darba drošības un aizsardzības noteikumi.

Aizliegts strādāt alkohola, narkotiku un citu vielu reibumā.

Gatavība ārkārtas situāciju un ugunsgrēku novēršanai

Detalizēti sadarbības noteikumi meža apsaimniekošanas jomā ir atrodami šeit.
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sūtiet ziņu izmantojot formu Kontakti.

Pērkam meža zemju īpašumus
Ja jūs interesē meža zemes pārdošana, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs sniegsim sīkāku informāciju par mūsu prasībām.